Erityisopetus

Eri tukimuodot

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen. Kaikille tukea tarvitseville oppilaille voidaan antaa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai oppilas voidaan ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Viimeksi mainitussa tapauksessa oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Pienluokkamuotoista erityisopetusta annetaan Ylivieskassa perusopetuksen opetussuunnitelmaa yksilöllisesti noudattaen Rahkolan koulussa (0-6 luokat) (erityisopetus, mukautettu opetus, EMU) ja Katajan koulussa (erityisopetus, harjaantumisopetus, EHA). Lisäksi Päivärinnan koulussa on perusopetuksen opetussuunnitelmaa noudattavaa jousto-opetusta alkuopetusluokilla yhteistyössä luokanopettajien ja erityisopettajan kanssa. Jokirannan koulussa (luokat 7 - 9) on kolme perusopetuksen opetusuunnitelmaa noudattavaa pienluokkaa sekä mukautetun erityisopetuksen ryhmät. Yhteistyö huoltajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Lisätietoja: erityisopettajat, koulunjohtajat/rehtorit

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki