Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet:

- Kouluyhteisön ja oppilas- ja opiskelijaryhmien hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen

- Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy ja poistaminen

- Kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen

- Oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden edistäminen

- Muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki