Perusopetuksen arvot ja tavoitteet

Perusopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille hyvät opiskeluvalmiudet, monipuolinen yleissivistys sekä jatko-opintokelpoisuus.

Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu seuraaviin arvoihin:

  • Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas

  • Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä

  • Oppilasta tuetaan yhteistyössä kodin kanssa rakentamaan omaa arvoperustaansa

  • Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan

  • Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle sekä moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki