3-6 -luokat

Katajan Koulun 3-6 -luokkalaiset toimivat ns. uudessa rakennuksessa. Käsityön opetus jakaantuu kolmannella ja neljännellä luokalla, sekä tekstiili, että tekniseen opetukseen. Viidennestä luokasta eteenpäin oppilas saa valita kumpi käsityömuoto kiinnostaa enemmän.

Kuudesluokkalaiset oppilaat tekevät yleensä luokkaretken keräämillään varoilla. Varoja kerätään muun muassa pitämällä kioskia kevään jalkapalloturnauksessa sekä laskiaisriehan yhteydessä.

Koulussamme on mahdollista opiskella neljännestä luokasta lähtien myös ruotsia.

Teknologiakoulutus on yksi koulumme painopisteitä. Teemme ylemmillä luokilla vierailuja Teknokas- pajalle, joka sijaitsee Ylivieskan AMK:n yhteydessä. (www.teknokas.fi)

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki