Pienluokkaopetus


Katajan koululla toimii kolme pienluokkaa pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen) mukaan opiskeleville oppilaille. Luokissa on erityisluokanopettajan lisäksi ryhmäavustaja ja henkilökohtaisia avustajia tarpeen mukaan.

Pidennetty oppivelvollisuus on tarpeen, kun oppilas kehityksen viivästymisen, vammautumisen tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi ei kykene suoriutumaan yhdeksässä vuodessa perusopetukselle asetetuista tavoitteista tai sisällöistä.

Pienluokassa opetus ja oppimäärät yksilöllistetään kunkin oppilaan kykyjä ja taitoja vastaaviksi. Lähtökohtina ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa.

Erityisesti kiinnitetään huomiota oppilaan aloitekyvyn ja itseluottamuksen kehittämiseen ja tukemiseen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki