Toiminnan kuvaus


Pienluokkien toiminta on hyvin monipuolista. Luokkatyöskentelyn lisäksi opetuksessa käytetään lähiympäristön antamia mahdollisuuksia sekä tehdään tutustumiskäyntejä useisiin eri kohteisiin.


Pienluokat toimivat yhteistyössä Katajan koulun muiden luokkien kanssa. Kuudennen luokan oppilaat ovat pienluokkien oppilaiden tietokonekonsultteina opastaen opetusohjelmien käytössä. Pienluokat osallistuvat kummitoimintaan, jossa vanhemmat oppilaat toimivat pikkuoppilaiden koulukummeina. Oppilaat osallistuvat yksilöllisten tarpeidensa ja taitojensa mukaisesti myös muiden luokkien tunneille.


Jokakeväinen luokkaretki on lukuvuoden kohokohta. Päivän kestävä retki suunnitellaan siten, että jokainen oppilas nauttisi retkestä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Viime vuosien retket ovat suuntautuneet mm. Ouluun, Jyväskylään ja Kajaaniin. Retkirahaa keräämme yhteisesti vanhempien kanssa sovitun viikkorahan muodossa sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin myymällä mm. arpoja.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki