Päivärinnan koulu

Päivärinnan koulu sijaitsee Koulukadulla Ylivieskan kaupungin keskustassa. Koulussa annetaan yleisopetusta 0-6 luokilla ja oppilaita on vähän alle kolmesataa.
Perusopetusryhmiä on 14, joista yksi on esiopetusryhmä. Koulussa erityisluokanopettaja ja alkuopettajat tekevät myös jousto-opetusta erityisesti matematiikassa ja äidinkielessä. Päivärinnan koulussa oppilas valitsee 4-5-6-luokkien ajaksi taidevalinnan 2t/vko perusopetuksen lukujärjestykseen sisältyen; liikunta, kuvaamataito, musiikki/kuoro.
1-ja 2-luokkalaisten iltapäivätoiminta tapahtuu Päivärinnan koulun tiloissa.
Päivärinnan lapsikuorolla oli 30-vuotisjuhlakonsertti Akustiikassa 27.4.2014.

. .
Päivärinnan koulu on rakennettu vuonna 1958. Koulun tilat saneerattiin vuosina1997–1999, jonka yhteydessä koulu sai uuden ruokasalin ja musiikkiluokan. Koulun tiloissa on vuodesta 1998 toiminut Ylivieskan Seudun Musiikkiopisto. Päivärinnan koulun yhteyteen valmistui Ylivieskatalo Akustiikka keväällä 2003.

Päivärinnan koulussa on tavoitteena saada koulureppuun monenlaisia taitoja ja eväitä elämän varrelle. Lukemisen ja laskemisen perustaitoja harjoitellaan alkuopetuksessa unohtamatta liikuntaa, leikkiä ja käsitöitä. Toisten huomioonottamista ja ystävällistä käyttäytymista harjoitellaan päivittäin keskustelemalla ja kuuntelemalla toista.

Myönteinen asenne tekee hyvän mielen itselleni ja tarttuu kavereihin, opettajiin sekä muihin kanssani työskenteleviin ihmisiin!

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki