YKSILÖLLISYYTTÄ TUKIEN, YHTEISÖLLISYYTEEN KASVAEN

Rahkolan koulu on alakoulu Ylivieskan keskustan alueella. Koulussamme toimii kahdeksan yleisopetuksen luokkaa ja kolme pienluokkaa. Opettajia on lukuvuoden 2018 alussa 11 ja koulunkäynninohjaajia 16. Koululla on omaa iltapäivätoimintaa. Koulu sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa ja toimii tällä hetkellä väistötiloissa kahdessa parakissa. Ylivieskan Lukio toimii samassa pihapiirissä ja osittain samoissa väistötiloissa. Koulurakennusta korjataan ja sitä otetaan käyttöön asteittain. Nyt Rahkolan koululla on käytössä rakennuksen käsityöluokat ja ruokala.

Koulumme pyrkii lasta tukeviin toimintatapoihin, jotka ohjaavat häntä löytämään omat kykynsä, vahvuutensa ja tapansa toimia, jotta hänen itsetuntonsa vahvistuisi ja hän pystyisi toimimaan yhteisönsä jäsenenä. Kunnioitamme perinteitä, mutta vastaamme myös uusiin haasteisiin. Koulullamme panostetaan lukuvuonna 2018-2019 lapsia aktivoivaan kerhotoimintaan sekä tvt-välineiden hyödyntämiseen oppimisessa.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki