Vähäkankaan koulun toiminnan tavoite, että oppilas on koulunsa päätettyään ”oman laivansa kapteeni”, joka kunnioittaa myös vastaantulevia ja ohipyrkiviä laivoja. Hän on elämään, oppimiseen ja työntekoon myönteisesti suhtautuva yhteistyökykyinen ihminen, joka pystyy tekemään itseään koskevia päätöksiä ja kykenee ottamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista.

Pyrimme siihen, että oppilaalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan omien edellytystensä mukaan. Korostamme oppilaan aktiivista roolia opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Opettajan rooli on muuttunut entistä enemmän opiskelun ohjaajaksi, tukijaksi, arvioijaksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi.

Opinahjossamme korostetaan, että koulu on lasten ja aikuisten työpaikka, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa ja turvallisin mielin. Kun jokainen kunnioittaa tätä oikeutta ja pitää huolta yhteisestä omaisuudesta, koulu on hyvä paikka kaikille.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki