Etusivu Tekniset palvelut Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka

Toimivalle kaupunkiympäristölle on ominaista, että siellä on helppo liikkua ja että sinne on helppo tulla. Ylivieskassa katuja ja liikennejärjestelyjä suunnitellaan sekä ajoneuvo-ja kevyenliikenteen osalta vastaamaan asukkaiden ja vierailijoiden tarpeisiin.

Palautenumero (palautteet, vikailmoitukset, viemäripäivystys) 0445294118

(mm.lumen auraus, liukkaudentorjunta, tiestön kunto, viemäritukokset, katuvaloviat, ulkoliikuntapaikkojen kunto, ilmoitukset viallisista leikkikenttien välineistä)

Liikenne

Kaupunki huolehtii asemakaavoitetun alueen liikennesuunnittelusta. Kaupungin tehtävänä on myös katujen liikennemerkkien asettaminen ja kunnossapito. Liikenneturvallisuus on kuntien liikenneympäristön suunnittelussa avainasemassa. Hyvät kävely- ja pyöräilyolosuhteet luovat viihtyisää elinympäristöä.

Kadut

Kadut ovat asemakaava-alueella sijaitsevia liikenneväyliä, katuja, aukioita ja toreja tai kevyen liikenteen raitteja. Katu on monikäyttötila liikennettä, liikkumista ja oleilua varten. Kadut toteutetaan asemakaavassa osoitetulle katualueelle kaupungin hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti maankäyttö -ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla.
Katujen rakentamisesta vastaa kaupunki kustannuksellaan. Katujen ylläpito kustannuksineen kuuluu kaupungille ja kiinteistölle katujen kunnossa -ja puhtaanapidosta säädetyllä tavalla jaettuna.

Katujen ja yleisten alueiden käyttö muuhun kuin kaavassa osoitettuun tarkoitukseen on luvanvaraista. Lupa haetaan Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksiköltä sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteesta Lupapiste.fi. Jos ei ole mahdollista hakea lupaa sähköisen järjestelmän kautta voi lupahakemuksen jättää alla olevaan palautusosoitteeseen.
Ylivieskan kaupunki/Kuntatekniikan palvelut
PL 70
84101 Ylivieska

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt pdf, 18 kb
• Kaapeleiden ja putkijohtojen yms.laitteiden sijoittaminen
Sijoittamissopimushakemuspdf, 41 kb
• Lumen kasaaminen ja varastointi
• Mainosten ja viitoituksen asettaminen
• Torimyyntipaikkavaraukset (ensimäisellä kerralla tehtävä ilmoitus Mauri Haikola puh. 044 429 4230)
• Tapahtuman järjestäminen

Yhteystiedot virka-aikana klo 9-15:

Kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen
puh. 044 429 4231

Työnjohtaja Kalle Kopakka
puh. 040 630 1453

Tekninen suunnittelija Pirjo Joki-Erkkilä
puh. 044 429 4243

Linkki liikenneviraston sivuille

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki