Etusivu Tekniset palvelut Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka

Toimivalle kaupunkiympäristölle on ominaista, että siellä on helppo liikkua ja että sinne on helppo tulla. Ylivieskassa katuja ja liikennejärjestelyjä suunnitellaan sekä ajoneuvo-ja kevyenliikenteen osalta vastaamaan asukkaiden ja vierailijoiden tarpeisiin.

Kaupungin palautenumero (palautteet, vikailmoitukset, viemäripäivystys) 044 529 4118

(mm.lumen auraus, liukkaudentorjunta, tiestön kunto, viemäritukokset, katuvaloviat, ulkoliikuntapaikkojen kunto, ilmoitukset viallisista leikkikenttien välineistä)

Yleisten teiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevat kysymykset suoraan Ely- keskukselle: Tienkäyttäjän linja 0200 2100

(ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h/ vrk) Yleiset tiet paikkatietoikkunassa

Liikenne

Kaupunki huolehtii asemakaavoitetun alueen liikennesuunnittelusta. Kaupungin tehtävänä on myös katujen liikennemerkkien asettaminen ja kunnossapito. Liikenneturvallisuus on kuntien liikenneympäristön suunnittelussa avainasemassa. Hyvät kävely- ja pyöräilyolosuhteet luovat viihtyisää elinympäristöä.

Kadut

Kadut ovat asemakaava-alueella sijaitsevia liikenneväyliä, katuja, aukioita ja toreja tai kevyen liikenteen raitteja. Katu on monikäyttötila liikennettä, liikkumista ja oleilua varten. Kadut toteutetaan asemakaavassa osoitetulle katualueelle kaupungin hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti maankäyttö -ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla.
Katujen rakentamisesta vastaa kaupunki kustannuksellaan. Katujen ylläpito kustannuksineen kuuluu kaupungille ja kiinteistölle katujen kunnossa -ja puhtaanapidosta säädetyllä tavalla jaettuna.

Katujen ja yleisten alueiden käyttö muuhun kuin kaavassa osoitettuun tarkoitukseen on luvanvaraista. Lupa haetaan Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksiköltä sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteesta Lupapiste.fi.Yhteystiedot virka-aikana klo 9-15:

Kuntatekniikan päällikkö
puh. 044 429 4231

Työnjohtaja
puh. 040 630 1453

Tekninen suunnittelija
puh. 044 429 4243

Linkki väyläviraston sivuille

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki