Ylivieskan paikallisliikenne käynistyy maanantaina 4.9.2017

Paikallisliikenteen linja-autopysäkit kartalla pdf, 1667 kb

Paikallisliikenteen aikataulut ja reititpdf, 6121 kb

Katajantien perusparantaminen

Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksikkö aloittaa Katajantien perusparantamisen välillä Kiskotie- Kivimiehentie
viikolla 36 (Syyskuun alussa). Ennen töiden aloittamista viereisten kiinteistöjen talotarkastukset tehdään kallion
louhinnan vuoksi. Talotarkastukset tekee Insinööritoimisto Jouni Mikkola sovittuaan ajankohdasta kiinteistön omistajien kanssa.

Perusparantaminen tehdään siten, että katu avataan pienissä osissa, jolloin tonteille kulku on aina
mahdollista lyhyitä muutaman tunnin katkoja lukuun ottamatta. Näistä katkoista ilmoitetaan etukäteen
asukkaille. Perusparantamisen etenemisestä tiedotetaan pelastuslaitosta niin, että pelastusviranomainen on
aina tarvittaessa tietoinen pääseekö kiinteistölle Kiskotien vai Pajukosken kautta.

Perusparantamisen on arvioitu kestävän kaksi kuukautta.
Pahoittelemme perusparantamisesta aiheutuvaa häiriötä.

Vieskankadun perusparantaminen

Vieskankadun perusparantaminen välillä Valtakatu- Kirkkotie on aloitettu elokuussa 2017.
Rakentaminen etenee vaiheittain ja liikenne katkaistaan Vieskankadulta rakentamisen aikana.

Vieskankadun peruskorjauksen urakoitsijana on Destia Oy.

Elokuussa käynnistetään Kyyhkytien perusparantaminen , jossa nykyinen rakennekerros korvataan uudella murskeella.

Kuntatekniikan palautenumero 0445294118

(mm.lumen auraus, liukkaudentorjunta, tiestön kunto, viemäritukokset, katuvaloviat, ulkoliikuntapaikkojen kunto, ilmoitukset viallisista leikkikenttien välineistä

Sähköinen asiointi - Lupapiste.fi

Ylivieskan kaupunki on ottanut käyttöön yleisten alueiden lupakäsittelyssä sähköisen Lupapiste.fi - asiointipalvelun.

Lupapiste.fi on valtakunnallinen säköinen asiointipalvelu erilaisten viranomaislupien hakemiseen ja ilmoitusten
sekä neuvontapyyntöjen tekemiseen. Palvelu kokoaa lupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja
mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Lupapisteen avulla
suunnitelmat saadaan viranomaisen tarkistettavaksi entistä varhaisemmassa vaiheessa, jolloin niihin päästään
vaikuttamaan paremmin ja tekemään tarvittavia muutoksia. Tämä tuo kustannus- ja aikasäästöjä kaikille
osapuolille. Yhteys viranomaiseen järjestyy palvelun kautta, eikä asiointi ole enää sidottua virastojen
aukioloaikoihin. Vaikka hanke tapahtuisi eri puolella Suomea, Lupapisteen avulla voi hoitaa kaiken yhdessä
paikassa, mikäli ko. kunnalla on Lupapiste.fi - palvelu käytössä. Lupapisteessä näet omat hankkeesi ja
asiointisi koostetusti,ja voit hoitaa yhteydenpidon kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuolien kesken.

Lupapiste.fi palveluun tulee rekisteröityä käyttäjäksi.
Rekisteröityminen sekä tiedustelut palvelun kautta ovat hakijalle ilmaisia.
Hakemuksen käsittelystä ja päätöksen tekemisestä kunta perii kuntakohtaisen lupamaksun taksojensa mukaisesti.
Palveluun rekisteröidytään henkilökohtaisen pankkitunnuksen avulla tai yrityksen omalla rekisteröintitunnuksella.

Lupapiste.fi - palveluun pääsee Ylivieskan kaupungin kotisivun kautta, osoitteesta www.Ylivieska.fi /
Tekniset palvelut/ Kunnallistekniikka Sähköinen asiointi Lupapiste.fi tai palvelun kotisivulta www.lupapiste.fi.
Käyttöohjeet löytyvät Lupapisteen etusivulta.


pdf, 417 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki