Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Kuulutukset kaavahankkeista

Mitä kuulutetaan ja miksi?

Maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa osallisten, kaavoitajien ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, avointa keskustelua ja tiedonvaihtoa, yhteisen kielen ja tiedollisen pohjan hakemista sekä suunnitelmien havainnollisuutta. Kuulutukset ovat perinteinen ja hyväksi todettu tapa kertoa kuntalaisille vireillä oleviata asioista. Osallistuminen ja vuorovaikutus alkaa tiedottamisesta.

Yleiskaavoituksen yhteydessä kuulutetaan aloituspäätös ja sen yhteydessä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Edelleen kuulutetaan nähtäville yleiskaavaluonnokset ja -ehdotukset sekä hyväksymispäätös.

Asemakaavahankkeista tiedotetaan mahdollisimman aikaisin kuuluttamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavaluonnokset ja asemakaavaehdotukset kuulutetaan nähtäville ja kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan.

Kuulutustietoja

Kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa, Kyöstintie 4 (sijainti kartalla). Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki