Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat

Laadinnassa olevat kaavat

Käynnissä olevien kaavatöiden nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät näiltä sivuilta.
Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

• osallistumis- ja arviointisuunnitelma
• kaavaluonnos
• kaavaselostuksen luonnos
• kaavaehdotus
• kaavaselostus

Kaavahankkeelle perustetaan oma sivu kaavan tullessa vireille. Sivua päivitetään suunnittelun ja päätöksenteon etenemisen mukaan. Sivu poistetaan kun kaava saa lainvoiman.

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki