Asemakaavoitus

Maankäyttöpalvelut laatii asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia. Ne ovat kartalla esitettyjä, maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia, joihin liittyy kaavaselostus.

Asemakaavoissa ja kaavan muutoksissa osoitetaan esimerkiksi, mihin käyttöön tarkoitettuja ja miten suuria rakennuksia eri tonteille voidaan rakentaa sekä mitä alueita varataan katuja ja muita liikennetarpeita varten sekä puisto- ja virkistysaluetarkoituksiin. Asemakaavakartan lisäksi laaditaan yleensä havainnepiirros, joka selventää kaavan tarkoitusta.

Yhteystiedot:
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari
puh: 044 4294232

Kaavoitusinsinööri Eriia Laru
puh: 044 4294423

Kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa
puh: 044 4294233

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki