Hakalahti, päiväkoti

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Seuraava asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä 17.5.–16.6.2017 sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Hakalahden kaupunginosan korttelia 23 ja osaa korttelista 24 sekä puisto- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Katajistontie, Helaalankatu ja Hakalahdenkatu.

Muistutukset on toimitettava kirjallisena 16.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki, kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa Ratakatu 1, 84100 Ylivieska.

Asemakaavan muutosehdotuskarttapdf, 1365 kb
Asemakaavan muutoksen selostuspdf, 4208 kb
Asemakaavan seurantalomake, selostuksen liite 1pdf, 475 kb
Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen liite 2pdf, 771 kb
Ote ajantasa-asemakaavasta, selostuksen liite 3pdf, 626 kb
Tieliikennemeluselvitys, selostuksen liite 4pdf, 1191 kb
Tonttijaon laskentakartta, selostuksen liite 5pdf, 692 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki