Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Hyväksytyt kaavat Asemakaavat Hollihaka, Kaisaniemi ja Niemenranta asemakaavan laajennus ja asemakaavan muutos

Hollihaka, Kaisaniemi ja Niemenranta

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavoitus osalle Lampin ja Kurulan kaavattomia alueita. Asemakaavan muutos koskien Ylivieskan kaupungin Hollihaan (5.) kaupunginosan puisto- ja katualueita, Kaisaniemen (6.) kaupunginosan puisto-, katu- ja liikennealuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan liikennealuetta.

Aluetta rajaa etelässä Kaisaniemen ja Hollihaan kaupunginosien asemakaavoitetut asuntoalueet, lännessä Visalantie, luoteessa Koskitanhua ja pohjoisessa asemakaavaton alue.


Asiaa on käsitelty 29.5.2017 § 49, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuskarttapdf, 3594 kb
Asemakaavan ja asemakaavanmuutosehdotuksen selostuspdf, 11680 kb
Asemakaavan seurantalomake, selostuksen liite 1pdf, 459 kb
Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen liite 2pdf, 774 kb
Luontoselvitys Hollihaka Kurula II ja Kurula III, selostuksen liite 3pdf, 4192 kb
Luontoselvitys Lampin alue, selostuksen liite 3pdf, 2962 kb
Lähiliikuntapaikkojen suunnittelu, selostuksen liite 4pdf, 3299 kb
Selvitys Ylivieskan jätevedenpuhdistamon maalampien kehittämisestä lintukosteikkoina ja lähivirkistyalueina, selostuksen liite 5pdf, 2316 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki