Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Asemakaavoitus Hollihaka, Kaisaniemi ja Niemenranta asemakaavan laajennus ja asemakaavan muutos

Hollihaka, Kaisaniemi ja Niemenranta asemakaavan laajennus ja asemakaavan muutos

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Asemakaavoitus osalle Lampin ja Kurulan kaavattomia alueita. Asemakaavan muutos koskien Ylivieskan kaupungin Hollihaan (5.) kaupunginosan puisto- ja katualueita, Kaisaniemen (6.) kaupunginosan puisto-, katu- ja liikennealuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan liikennealuetta.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 12.4.2016 § 25.

Aluetta rajaa etelässä Kaisaniemen ja Hollihaan kaupunginosien asemakaavoitetut asuntoalueet, lännessä Visalantie, luoteessa Koskitanhua ja pohjoisessa asemakaavaton alue.Muistutukset on toimitettava kirjallisena 12.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki, kaavoitus / Eriia Laru, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuskarttapdf, 5512 kb
Asemakaavan ja asemakaavanmuutosehdotuksen selostuspdf, 48183 kb
Asemakaavan seurantalomake, selostuksen liite 1pdf, 478 kb
Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen liite 2pdf, 774 kb
Luontoselvitys Hollihaka Kurula II ja Kurula III, selostuksen liite 3pdf, 4192 kb
Luontoselvitys Lampin alue, selostuksen liite 3pdf, 2962 kb
Lähiliikuntapaikkojen suunnittelu, selostuksen liite 4pdf, 3299 kb
Selvitys Ylivieskan jätevedenpuhdistamon maalampien kehittämisestä lintukosteikkoina ja lähivirkistyalueina, selostuksen liite 5pdf, 2316 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki