Kiviojan ja Koskipuhdon laajennusalue

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan
esittelytilaisuus (Kivioja ja Koskipuhto)

Asemakaavoitus osalle Kiviojan ja Koskipuhdon kaavatonta aluetta. Asemakaavan muutos koskien 3.
kaupunginosan (Koskipuhto) vesialuetta sekä 4. kaupunginosan (Kivioja) vesialuetta.

Kalajoen rannassa on Kanakaan kylän yhteinen maa-alue 977–401-878-4.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 30.8.2016 § 70 ja 20.2.2018 § 17.

Alue sijoittuu pääosin Kiviojantien molemmin puolin rajautuen pohjoisessa rautatiealueeseen ja etelässä
Kalajokeen.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 26.3.2018 – 25.4.2018 teknisen palvelukeskuksen
maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Sähköinen ilmoitustaulu > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 25.4.2018 mennessä osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus
Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa 4.4.2018 klo 17.00 kaupungintalolla valtuustosalissa.

Tervetuloa!

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki