Kiviojan ja Koskipuhdon laajennusalue

Asemakaavoitus osalle Kiviojan ja Koskipuhdon kaavatonta aluetta. Asemakaavan muutos koskien 3.
kaupunginosan (Koskipuhto) vesialuetta sekä 4. kaupunginosan (Kivioja) vesialuetta.


Kalajoen rannassa on Kanakaan kylän yhteinen maa-alue 977–401-878-4.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 30.8.2016 § 70 ja 20.2.2018 § 17.

Alue sijoittuu pääosin Kiviojantien molemmin puolin rajautuen pohjoisessa rautatiealueeseen ja etelässä
Kalajokeen.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 26.3.2018 – 25.4.2018 teknisen palvelukeskuksen
maankäyttöpalvelussa sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Sähköinen ilmoitustaulu > Viralliset ilmoitukset.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki