Koskipuhto, kortteli 19

Asemakaavan muutos

Koskipuhdon kaupunginosan korttelia 19 sekä viereistä pysäköimisaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Koskipuhdontie ja Mikontie.


Asiaa on käsitelty 12.12.2016 § 71, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutos lainvoimainen 25.1.2017.

Asemakaavan muutosehdotuskarttapdf, 522 kb
Asemakaavan muutoksen selostuspdf, 4187 kb
Asemakaavan seurantalomake, selostuksen liite 1pdf, 38 kb
Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen liite 2pdf, 769 kb
Ote ajantasa-asemakaavasta, selostuksen liite 3pdf, 412 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki