Männistö,Olmala II

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos

Männistön kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu asuinrakennusten korttelialuetta sekä virkistys-, katu- ja vesialuetta sekä asemakaavan muutos koskien Olmalanpuiston aluetta. Katajaoja 977–406-876-1-0 välillä Kalajoki-Savelantie on Ylivieskan jakokunnan vesialuetta.

Aluetta rajaa Savelantie, Niemelänkyläntie, Kalajoki ja Männistön asemakaava-alue.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 31.8. – 30.9.2015 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki