Männistö, Taanila

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa 31.10.–30.11.2018 sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Männistön kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu asuin- ja yleisten rakennusten korttelialuetta sekä katu-, puisto- ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 1. kaupunginosan (Keskusta) liikennealuetta ja 8. kaupunginosan (Männistö) korttelin 2 osaa sekä katu- ja yleistä pysäköintialuetta.

Yhteinen vesialue 977-878-2-0 sisältyy kaavoitukseen.

Aluetta rajaa Katajaoja, Savelantie ja Ouluntie.

Muistutukset oli toimitettava kirjallisena 30.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki, kaavoitus / Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki