Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Asemakaavoitus Pyörreperä, korttelin 24 osa ja kortteli 26

Pyörreperä, korttelin 24 osa ja kortteli 26

Asemakaavan muutos

Pyörreperän (10.) kaupunginosan korttelin 24 osaa ja korttelia 26 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 26.9.2012 § 105.

Aluetta rajaa Ollilanojankatu, Savontie, Pohjolantie ja Kettukallionkatu.

Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavoituksen suunnitellusta aikataulusta oli nähtävillä 8.10.-22.10.2012 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä (Kyöstintie 4) sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki