Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus (Valtatie 27 ja rautatiesilta.)

1. kaupunginosan (Keskusta) korttelin 26 osaa sekä katu- ja liikennealuetta, 3. kaupunginosan (Koskipuhto) korttelin 1 osaa sekä liikenne- ja rautatiealuetta, 9.kaupunginosan (Toivonpuisto) puistoaluetta ja 10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelia 1 sekä suojaviher-ja liikennealuetta koskeva asemakaavan muutos.

Vireille teknisten palveluiden lautakunnassa 12.6.2018 § 66

Muutos sijoittuu valtatie 27:lle Savontien alueelle välille Valtakatu-Ratakatu noin 700 metrin matkalle sisältäen ylikulkusillan uuden linjauksen.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 15.10.2018 – 29.10.2018 teknisen palvelukeskuksen
maankäyttöpalvelussa sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 29.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Ylivieskan
kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen
riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa 16.10.2018 klo 17.00 kaupungintalolla valtuustosalissa.

Tervetuloa!

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki