Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Yleiskaavoitus Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Urakkanevan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä

Infinergies Finland Oy suunnittelee Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Infinergies Finland Oy on tehnyt Ylivieskan kaupungille aloitteen Urakkanevan tuulivoimapuiston yleiskaavan laadinnasta. Teknisten palveluiden lautakunta on päätöksellään 18.5.2015 § 54 hyväksynyt aloitteen ja päättänyt yleiskaavan vireilletulosta. Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavoituksen aluksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa
• esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät
• kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä
• kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Teknisten palveluiden lautakunta on päätöksellään 27.9.2016 § 80 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 17.10.– 31.10.2016 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia tai täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella: Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska.

Lisätietoja antavat: Ylivieskan kaupunki, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232,
risto.suikkari@ylivieska.fi ja kaavaa laativa konsultti FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, arkkitehti, kaavoituksen ja maankäytön Pohjois-Suomen tiiminvetäjä Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307,
janne.tolppanen@fcg.fi sekä tuulivoimapuistohankkeesta vastaava Infinergies Finland Oy,
Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050, sisko.kotzschmar@infinergie-finland.com.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1359 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki