Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin viralliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kaupungin kotisivuilla sähköisellä ilmoitustaululla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kaupungin päättämällä tavalla.
Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

VIRALLISET ILMOITUKSET 1.7.2017 ALKAEN

to 6.7.2017 klo 18.00 - to 10.8.2017 klo 19.00
ma 31.7.2017 - pe 4.8.2017
ti 1.8.2017 klo 12.00 - 13.00
ke 2.8.2017 klo 14.00 - 15.00

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki