Yksityistiet

Kaupunki myöntää avustusta ilman eri hakemusta yksityisteiden kunnossapitoon vuosittain tiekunnille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • pituus vähintään 500 m viimeisen pysyvästi asutun talouden liittymään mitattuna ja
    tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous; tai
  • tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys
  • tien tulee olla autolla-ajokelpoinen

Lumen aurauksessa avustettavan tien tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • pituus vähintään 50 m pysyvästi asuttuun talouteen yleisen tai yksityisen tien reunasta pääoven eteen mitattuna tai
  • sosiaalisin tai terveydellisin perustein aurattavat pihat ja pihatiet

Kaupunki hoitaa ns. sopimustiet tehdyn erillisen sopimuksen mukaan.

Jos kaupunki antaa avustusta yksityistien kunnassapitoon, YksTL:n 96 § mukaan tien käyttö tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tai tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia, tarvitaan kuitenkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa. Muilta kuin yksityistien osakkailta on edellä mainituissa tapauksissa mahdollista periä YksTL:n 26 § mukainen käyttömaksu.

Suunnitelma Ylivieskan yksityisteiden avustamisesta on valikossa vasemalla pdf -tiedostona.

Sopimusyksityisteiden kunnossapidosta vastaa:

kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen puh. 044 4294 231

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki