Lumen aurauksessa avustettavan tien kriteerit

  • pituus vähintään 50 m pysyvästi asuttuun talouteen yleisen tai yksityisen tien reunasta pääoven eteen mitattuna tai
  • sosiaalisin tai terveydellisin perustein aurattavat pihat ja pihatiet

Hakemus pihatien auraamiseksipdf, 60 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki