HIIHTOLADUT

Päivitetty 9.4.2017 klo 9:15

Liikuntapuiston 3 km:n valaistu latu on suljettu, koska puiden kaato latu-uran vierestä on aloitettu 3.4.2017. Koivukallion lenkki on hiihdettävissä, mutta ladulle voi mennä ainoastaan Koivukallion puolelta (EI Salmiperäntien päästä).

Salmiperän - Joonaalan yhdyslatu on käytössä koko matkalta. Salmiperäsltä lähdettäessä muutaman sadan metrin matkalla latupohja on jäinen, joten sille alueelle ei ole voitu tehdä perinteisen latua. Huhmarista lähdettäessä ensimmäisessä laskussa on pälvipaikkoja muutaman kymmenen metrin matkalla ja jäätä metsäaukon kohdalla. Laskuissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Latujen viimeisimmän kunnostuksen ajankohdan näet Latukartasta. Klikkaamalla Latukartan vasemmassa reunassa olevien latujen nimiä näkee mahdollisia täydentäviä tietoja kyseisen ladun kunnosta.

Ylivieskan Kuula on avannut Huhmarin ensilumenladun 4.11.2016. Tarkempia tietoja ensilumenladusta Ylivieskan Kuulan nettisivulla

Latukartta

Latukartaa on täydennetty 17.3.2016. Kartassa näkyy tällä hetkellä 43 latua. Näihin latuihin sisältyy myös päiväkotien ja koulujen läheisyydesä olevat ladut. Latukartasta voi siirtyä myös Kentät -välilehdelle, jossa näkyy luistelujäiden kunnostamisen tilanne.

Koirahiihtolatupdf, 52 kb

Palautenumero 0445294118

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki