Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa yleensä aloituskokouksella.
Aloituskokouksessa käydään läpi selvitykset ja toimenpiteet,
joilla rakennushankkeeseen ryhtynyt täyttää huolehtimisvelvollisuutensa rakentamisen laadun varmistamiseksi.
Rakentamisen määräysten ja luvan mukaisuutta seurataan työmaalla pidettävin katselmuksin.
Rakennustyönaikainen viranomaisvalvonta päättyy usein käyttöönoton jälkeen pidettävään loppukatselmukseen.

Rakennustyönaikaisia katselmuksia ovat esim. ...pdf, 137 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki