Etusivu Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus

Musiikkileikkikouluun otamme 0-6-vuotiaita lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikkileikkikoulun oppitunnit ovat joko 45 tai 60 min pituisia ryhmätunteja.

Toimintamme perustuu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan ja on maksullista opetusta. Lukukausimaksut löydät täältä.

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen.
Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille.
Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.
Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistillisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.
Varhaisiän musiikkikasvatukseen voi sisältyä instrumenttiopitoihin valmentavaa opetusta.


Muskariaikataulut 2018-2019pdf, 55 kb


Soitinvalmennusryhmään sijoitamme oppilaita, jotka ovat pääsykokeissa
tai musiikkileikkikoulussa osoittautuneet lahjakkaiksi, mutta joille emme
ko. vuonna ole voineet järjestää oppilaspaikkaa.

Ryhmässä 2 oppilasta, opetusta 30 min viikossa
3-4 oppilasta, opetusta 45 min viikossa.

Soittimeentutustumisryhmässä voi olla esim. 8 lasta 60 minuutin tunnilla.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki