Etusivu Musiikkiopisto Opintojen jatkamisilmoitus

Ilmoittautumislomake opintojen jatkamisesta
Jatkoilmoittautumisen voi nyt halutessaan tehdä paperisen lomakkeen sijaan tällä nettilomakkeella 17.5.2019 mennessä.

Oppilaan nimi*
koulu ja luokka ensi syksynä*
Osoite*
Postinumero ja postitoimipaikka*
Puhelinnumero, johon tunteihin liittyvät tekstiviestit lähetetään*
Muu puhelinnumero (kenen)
Huoltajan nimi*
Huoltajan henkilötunnus (laskutusta varten pakollinen 1.vuoden oppilaiden huoltajalle)
Sähköpostiosoite
Nimen ja kuvan julkaisulupa
Tiedotusvälineissä
Internetissä
Opiskelu ensi syksynä
Jatkan opiskelua pääaineessa
Pääaine
Pääaineen opettaja
Jatkan opiskelua sivuaineessa
Sivuaine
Sivuaineen opettaja
En jatka opiskelua (keskustele opettajan kanssa)
Osallistun seuraavaan vuorossa olevaan musiikinperusteiden ryhmään (v. 2009 tai aikaisemmin syntyneiltä lisätieto -kenttään perustelut, miksi ei osallistu)
Kuoro, orkesteri, yhtye tai kamarimusiikki
Muutokset opiskeluun/lisätietoja (mm. instrumentin/opettajan vaihtotoive, sivuaine, välivuosi instrumentti/mupe-opinnoista, mupe-opintojen tekeminen kesäleirillä)

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki