Hakeminen musiikkiopistoon

Musiikin perustasolle otetaan oppilaita valintakokeiden kautta. Valintakokeet järjestetään vuosittain huhtikuussa ja hakumenettelystä tiedotetaan maalis-huhtikuussa alueen lehdissä sekä kotisivuillamme ja facebookissa www.facebook.com/ysmuso

Lisätietoja kansliasta p. 044 4294 323 tai 044 4294 324; rehtori 044 4294 322.

Kevään 2019 pääsykokeet järjestetään 16.-17.4.

Pääsykoeaika varataan etukäteen joko puhelimitse 9.4.2019 mennessä. p.044 4294 323 tai 044 4294 324. Tai nettikaavakkeella 14.4.2019 mennessä.

Pääsykokeisiin mukana tuotava ilmoittautumiskaavake löytyy tästäpdf, 209 kb

Voit tutustua soittimiin soitinoppaastammepdf, 1063 kb

Oppilasvalinnat tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä. Oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan kirjeitse. Luvan antaneet oppilaspaikan saajien nimet näkyvät myös nettisivuillamme.
Uudet oppilaat otetaan keväällä vapautuville oppilaspaikoille. Valintoja täydennetään syyslukukauden alussa, mikäli kesän aikana vapautuu lisää oppilaspaikkoja.

Opiskelupaikan saaneille hakijoille lähetetään tieto kirjeitse.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki