Etusivu Musiikkiopisto Opiskelu Musiikin perustaso

Perustaso

Perustason tavoitteena on, että oppilas
oppii musiikin esittämiseen ja yhteis-
musisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja.
Musiikillinen ilmaisukyky ja esiintymistaito
kehittyvät.

Musiikin perusteissa opitaan lukemaan,
kirjoittamaan ja hahmottamaan musiikkia.
Lisäksi opitaan musiikin historiaa ja tyylejä.
Opintojen laajuus on 665 opetustuntia sekä
lisäksi omakohtainen harjoittelu.

Linkki Riihimäen musiikkiopiston musiikkitiedon sivuille


Perustason opinnot on jaettu tasoihin.
Pääaineesta riippuen niitä on joko kaksi tai kolme.
Todistuksen perustason opinnoista saa, kun on
hyväksytyt tasosuoritukset solistisessa pääaineessa
ja musiikinperusteista sekä osallistumismerkinnät
yhteismusisoinnista kaikilta opintovuosilta
(ensimmäisiä vuosia lukuunottamatta).

Tasosuoritusten sisällöt ovat nähtävillä musiikki-
opistolla.


Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n
Opas musiikkikasvatuksesta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki