Etusivu Nuorisopalvelut Yhdenvertainen Ylivieska

Yhdenvertainen Ylivieska -hanke 2017-2018

Hanke on päättynyt, kiitämme kaikkia hankkeeseemme osallistuneita!

Tietoja menneestä hankkeesta: Yhdenvertainen Ylivieska on Ylivieskan kaupungin nuorisotoimen hanke yhdenvertaisuuden edistämiseen ja vihapuheen ehkäisyyn Ylivieskassa. Hanke on kaksivuotinen käsittäen vuodet 2017-18. Hankkeen tavoitteena on kaikkien nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen, sekä vihapuheen ennaltaehkäisy ja torjunta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoutta yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista, sekä antaa valmiuksia toimia vihapuhetta ja syrjintää vastaan. Hankkeessa järjestetään yhteistä toimintaa eri ryhmistä tuleville nuorille, erilaisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa sekä tehdään koulu- ja päiväkotivierailuja. Tavoitteemme on myös, että hankkeen myötä lapset ja nuoret tiedostavat, että kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen riippumatta alkuperästä, kielestä, iästä, sukupuolesta, uskonnosta, terveydentilasta ym.

Hankkeen rahoitus on Opetus- ja kulttuuriministeriön vihapuhetta ehkäisevään ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan tarkoitetusta erityisavustushausta syksyllä 2016.

Hankkeessa on 1 kokoaikainen ja 1 osa-aikainen (50%)työntekijä

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki