Etusivu Varhaiskasvatus Päivähoitomaksut Päivähoitomaksut 28.2.2017 saakka

Päivähoitomaksut 28.2.2017 saakka

Maksuja voidaan tarkistaa kesken hoitokauden, mikäli päivähoidon maksuperusteita muutetaan valtakunnallisesti lainsäädännöllä.

Lasten päivähoidon kuukausimaksu määritellään perheen koon ja tulojen mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 290 € ja toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta 261 €. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Perheen
Koko hlöä
Tulot enintään
€/kk brutto
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk brutto
2 1 403,00 11,5 3 925,00
3 1 730,00 9,4 4 815,00
4 2 053,00 7,9 5 724,00
5 2 191,00 7,9 5 862,00
6 2 328,00 7,9 5 999,00

Jos perheen koko on suurempi kuin kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta lapsesta.

Esim. 3 -henkisen perheen hoitomaksun laskemisesta:
Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään 1 730 euroa. Nuorimman lapsen hoitomaksu on 9,4 % jäljelle jäävästä tulosta, kuitenkin enintään 290 euroa/kk. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu enintään 261 euroa /kk. Alin mahdollinen perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Laske arvio päivähoitomaksusta (laskurin hintoja päivitetään 1.7.16)

Enimmäismaksut

  • kokopäivähoito (Yli 5 t/pv) 290,00 €/kk
  • perheen toisesta lapsesta 261 €/kk
  • osapäivähoito (alle 5 t/pv) 174,00 €/kk
    (60 % kokopäivähoidon maksusta)

Epäsäännölliset hoitoajat

Hoitopäiviä/kk
enintään
Maksu-% ja korkein maksu
Kokopäivähoito (yli 5 t/pv)
Maksu-% ja korkein maksu
Osapäivähoito (enint. 5 t/pv)
1 - 10 50 % 145,00 € 30 % 87,00 €
11 - 15 75 % 217,50 € 45 % 130,50 €
Yli 15 100 % 290,00 € 60 % 174,00 €

Hoitopäivät sovitaan tiedossa olevien säännöllisten vapaapäivien perusteella vähintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sovittujen hoitopäivien yli menevistä päivistä peritään tilapäisen hoidon maksu, joka on kokopäivähoidossa 17 euroa/pv ja osapäivähoidossa 10 euroa/pv.

Esioppilaiden päivähoitomaksu

  • maksuton esiopetus 19 tuntia viikossa (n. neljä tuntia/päivä) päiväkodeissa
  • esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevilta peritään osapäivähoidon maksu, joka on 60 % kokopäivähoidon maksusta
  • hoitoajan ylittäessä viisi tuntia päivässä, maksu on 80 % kokopäivähoidon maksusta
  • koulujen loma- aikoina kesää lukuunottamatta esikoululainen voi käyttää kokopäivähoitopaikkaa osapäivähoidon hinnalla

Päivähoitomaksuihin liittyvissä asioissa teitä palvelee toimistosihteeri Hilkka Lehtola ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä toimistosihteeri Maija Nurmi.

Yhteystiedot

Päivähoitomaksuihin ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelevat toimistosihteerit

Hilkka Lehtola
(maksujen määrittely)
puh. 040 642 9870

Maija Nurmi
(laskutus)
puh. 040 642 9871

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki