Etusivu Varhaiskasvatus Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen

Lasten päivähoidon järjestämiseksi on mahdollisuus valita

 • kotihoidon tuki,
 • kunnallinen päivähoito,
 • päivähoidon palveluseteli,
 • yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä). Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus päivähoitopaikkaan 20 tuntia viikossa huolimatta siitä, että vanhempi on kotona. Näissä tilanteissa varhaiskasvatusta on kuitenkin mahdollista järjestää 20 viikkotuntia laajempana, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.
Yhteydenotot ja palveluohjaus:
päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaaja, päivähoitotoimisto.

Kunnallisen päivähoitopaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden.

Päivähoitohakemus jätetään alueen päivähoitotoimistoon viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.

Päivähoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta päivähoitopaikasta tehdään erillinen päätös.

Miten päivähoitopaikkaa haetaan

 • Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta.
 • Päivähoitohakemuksen voi myös palauttaa sähköisesti
 • Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon.

Kun olet saanut päätöksen hoitopaikasta

 • Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita päivähoidon alkamisesta Kelan toimistoon.
 • Sovi päivähoitopaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

Tulotietojen toimittaminen

Päivähoitomaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa päivähoitotoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä.

Kun et enää tarvitse päivähoitopaikkaa

 • Ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
 • Täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
 • Voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle
 • Päivähoitopaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, päivähoitomaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

Palveluohjaus ja tiedustelut päivähoitopaikkaa, palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukia haettaessa

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki