Etusivu Varhaiskasvatus Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksilöllistä, pienissä ryhmissä tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitaja laatii yhdessä vanhempien kanssa lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden pohjalta hän suunnittelee ja toteuttaa lapsiryhmänsä toimintaa. Perhepäivähoitajat toimivat tiimeissä. Tiimien tavoitteena on yhteinen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, sekä vertaisryhmän mahdollistaminen eri-ikäisille lapsille. Tarvittaessa lapselle sovitaan vakituinen varahoitopaikka.

Perhepäivähoidon muotoja ovat

  • Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito
  • Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito/kolmiperhepäivähoito
  • Ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoito lasten kotona

Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito on mahdollista, jos

  • perheessä on neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa alle esiopetusikäistä lasta ja
  • vanhemmat opiskelevat tai käyvät työssä kodin ulkopuolella.

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidossa hoitoryhmä muodostuu useamman perheen lapsista.

Kolmiperhepäivähoito toteutuu sovitulla tavalla perheiden kodeissa, edellyttäen yhteen sopivat hoitoajat.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö
Elisa Tikkanen
p. 040 642 9873

Perhepäivähoidon ohjaaja
Keskitalo Mari / vs. Ulla-Maija Miettilä
p. 040 642 9872

etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki