Etusivu Koulutus ja opiskelu Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toiminta on maksullista.

Haku iltapäivätoimintaan

Haku lukuvuoden 2017-2018 iltapäivätoimintaan on käynnissä. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilmassa. Kirjaudu Wilmaan huoltajatunnuksillasi, valitse oppilas, jota hakemus koskee ja avaa Lomakkeet. Täytä hakemus iltapäivätoimintaan. Hakuaika päättyy 14.4.2017.

Mikäli hakemuksen täyttö Wilmassa ei onnistu, tulosta ja täytä ao. lomake ja palauta se kouluosastolle (Valtakatu 4, 3. krs, 84100 Ylivieska).

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2016–2017

Iltapäivätoimintaa järjestetään Katajan, Kiviojan, Niemelän, Ojakylän, Päivärinnan, Rahkolan, Rannan, Raudaskosken ja Vähäkankaan kouluilla. Syksyllä alkavaan iltapäivätoimintaan haetaan edeltävänä keväänä.

Toiminnasta perittävät maksut:

allaolevat maksut perustuvat perusopetuslakiin (PoL 48 b §, 48 f §):

  • 3 h / pv (570 h / koulun työvuosi) 80 € / kk
  • 4 h / pv (670 h / koulun työvuosi) 100 € / kk

Mikäli iltapäivätoiminnan tarve on 5h/pv, kaupunki on päättänyt laskuttaa toiminnasta seuraavasti:

  • 5 h / pv (950 h / koulun työvuosi) 120 € /kk


Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu ao toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli kymmenenä päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on jostakin muuta syystä kuin sairauden vuoksi poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Hakemus iltapäivätoimintaanpdf, 191 kb

Sopimus iltapäivätoiminnastapdf, 193 kb

Päivitetty 28.3.2017

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki