Etusivu Koulutus ja opiskelu Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toiminta on maksullista.

Haku iltapäivätoimintaan

Haku lukuvuoden 2018-2019 iltapäivätoimintaan alkaa 7.2.2018. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilmassa. Kirjaudu Wilmaan huoltajatunnuksillasi, valitse oppilas, jota hakemus koskee ja avaa Lomakkeet. Täytä hakemus iltapäivätoimintaan. Hakuaika päättyy 13.4.2018.

Mikäli hakemuksen täyttö Wilmassa ei onnistu, tulosta ja täytä ao. lomake ja palauta se kouluosastolle (Vierimaantie 3, 84100 Ylivieska).

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2017–2018

Iltapäivätoimintaa järjestetään Katajan, Kiviojan, Niemelän, Ojakylän, Päivärinnan, Rahkolan, Rannan, Raudaskosken ja Vähäkankaan kouluilla. Syksyllä alkavaan iltapäivätoimintaan haetaan edeltävänä keväänä.

Toiminnasta perittävät maksut 1.8.2017 alkaen (sivistyslautakunta §52/2017):

  • 570h/vuosi (3h/pvä): 100 €/kk
  • 760 h/vuosi (4h/pvä): 120 €/kk
  • yli 760h/vuosi (yli 4h/pvä): 140 €/kk

Maksut perustuvat perusopetuslakiin (PoL 48 b §, 48 f §).

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu ao toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli kymmenenä päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on jostakin muuta syystä kuin sairauden vuoksi poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Iltapäivätoiminnan lomakkeet löytyvät lomakkeet-osiosta.

Päivitetty 28.02.2018.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki