Rakennuskiellot

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 § mukaan kaupunki voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla on käynnissä asemakaavan muuttaminen tai laatiminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 § mukaan kaupunki voi määrätä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen alueelle, jolla on käynnissä yleiskaavan muuttaminen tai laatiminen.

Rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten tarkoituksena on estää suunniteltavan alueen rakentaminen ja muuttaminen alueen suunnittelun ollessa käynnissä. Yhdyskuntarakenteen kannalta suunnittelematon haja-asutusluontoinen rakentaminen vaikeuttaa kaavan laadintaa. Muun muassa katuverkon, yleisessä käytössä olevien virkistysalueiden ja korttelialueiden suunnittelu vaikeutuu. Rakentaminen alueelle jolla ei ole kaavaa, on suunnittelematonta rakentamista.

Suunnittelematon rakentaminen myös lisää kaavoitettavan alueen rakentamisen kustannuksia, koska sillä on vaikutusta katujen ja vesihuoltoverkoston rakentamiseen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki