Etusivu Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoitaminen asiakaskohtaisena palveluna, Ylivieskan kaupunkikuvaa kehittäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii rakentamiseen ja ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta.
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilyttämistä.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät poikkeamis- ja lupa-asiat tulee toimittaa rakennusvalvontaan, käsittelyaikataulu tarkentuu hankkeen laajuuden mukaan. Poikkeamis- ja lupa-asian ratkaisee, joko rakennusvalvonnan viranhaltija tai rakennus- ja ympäristölautakunta.

Sähköinen luvanhaku - Lupapiste.fiRakennusvalvonta

avoinna 9.00-15.00
puh. 08 42941, vaihde
Käyntiosoite: Kyöstintie 4
Postiosoite: PL 70, 84101 Ylivieska

rakennusvalvonta@ylivieska.fi

Johtava rakennustarkastaja
Iiris Nivala puh. 044 4294 373

Rakennustarkastaja
Markku Sorvoja
puh. 044 4294 236

Lupasihteeri
Sirkka Huhtakangas
Puh. 044 4294 238

Rakennuksen paikan merkiseminen:
kartoittaja Jari Törmänen puh. 044-4294 469

rakennusjärjestyspdf, 342 kb
rakennuslupamaksutpdf, 293 kb
suunnittelutarve- ja kulttuurimaisema-alueen karttapdf, 22611 kb
rakentajan opas

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki