Etusivu Rakennusvalvonta Ajankohtaista

Ajankohtaista

Neljä tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto Hirvinevalle

Suunnittelutarveratkaisut sekä rakennusluvat.

TM Voima Oy on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua sekä 125 §:n mukaista rakennuslupaa rakentaakseen neljä tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimalapuiston. Rakennuspaikat sijaitsevat Ylivieskassa kiinteistöillä:

  • YP4-T1: 977-406-69-0
  • YP4-T2: 977-401-21-25
  • YP4-T3: 977-405-8-19
  • YP4-T4: 977-401-86-3

Alue sijaitsee noin 14 kilometriä Ylivieskan keskustasta itä-kaakkoon, sijoittuen Savontien pohjoispuolelle.

Tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan 155 m. Roottorin halkaisija on 150 m, ja kokonaiskorkeus on noin 230 m. Malliltaan voimalat ovat: Vestas V150-4.2 MW. V150

Suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupa-asiakirjat


Onko katto ja rakenteet kunnossa?

Tärkeä toimeksianto kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille.

Kattojen kantavissa rakenteissa on esiintynyt viime talvina lukuisia vaurioita tai ”läheltä piti”-tilanteita. Ei ole mitään syytä olettaa, että kaikki kestämättömät katot olisivat jo paljastuneet. Tuleva talvikausi asettaa jälleen katot koetukselle. Vakavia puutteita taas paljastunee.

Vastuu katon kestävyydestä ja kunnosta on kiinteistön omistajilla.

Ympäristöministeriö on antanut kunnille ohjeet onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Teollisuuden ja asiantuntijoiden kanssa on kartoitettu tyypillisiä riskillisiä katto- ja kannatintyyppejä.

Erityinen huoli kohdistuu kattoihin, joiden alle kokoontuu ihmisiä ja jotka ovat jänneväleiltään pitkiä, kannattajat puuristikko- tai liimapuurakenteita tai jännebetonisia harjapalkkeja. Mutta kaikentyyppiset kattokannattajat tulisi nyt arvioida. Omakotitalot eivät yleensä kuulu riskiryhmään.

Ylivieskan kaupungin kotisivulla, www.ylivieska.fi / rakennusvalvonta, on ministeriön ohje rakenteiden arviointiin. Kaikki epäilyttävät havainnot on dokumentoitava ja ilmoitettava rakennusvalvontaa.

Rakennusvalvonta kehottaa kiinteistönomistajia käynnistämään arvioinnin asiantuntijoiden avustuksella sekä ilmoittamaan siitä kuntansa rakennusvalvontaan. Rakennustarkastajat opastavat asiantuntijan käytössä ja riskillisten rakenteiden tunnistamisessa.

Rakennusvalvonta tulee ottamaan yhteyttä joihinkin kiinteistönomistajiin varmistaakseen tarkastuksen käynnistymisen.

YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN RAKENNUSVALVONNAT

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska

Onko katto ja rakenteet kunnossa?

Ministeriön ohje rakenteiden arviointiin.pdf, 738 kb

Energiatodistus

Hallilakipdf, 186 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki