Neljä tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto Hirvinevalle

Suunnittelutarveratkaisut sekä rakennusluvat.

TM Voima Oy on hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua sekä 125 §:n mukaista rakennuslupaa rakentaakseen neljä tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimalapuiston. Rakennuspaikat sijaitsevat Ylivieskassa kiinteistöillä:

  • YP4-T1: 977-406-69-0
  • YP4-T2: 977-401-21-25
  • YP4-T3: 977-405-8-19
  • YP4-T4: 977-401-86-3

Alue sijaitsee noin 14 kilometriä Ylivieskan keskustasta itä-kaakkoon, sijoittuen Savontien pohjoispuolelle.

Tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan 155 m. Roottorin halkaisija on 150 m, ja kokonaiskorkeus on noin 230 m. Malliltaan voimalat ovat: Vestas V150-4.2 MW. V150

Suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupa-asiakirjat


Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki