PUHDISTUPALVELUYKSIKKÖ

Puhdistuspalveluiden tarkoituksena on tuottaa teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaita palveluja
asiakkaille.

Tavoitteena on luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa.
Keskeisimmät palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut, jotka tehdään siivoustyön
mitoituksen mukaisesti.

Siivottavaa pinta-alaa on 42 439,00 m2, joka koostuu lähinnä koulujen (11 kpl), virastojen, liikunta-
ja kulttuuritilojen, pelastuslaitoksen, päiväkotien ja muiden peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilojen
puhtaanapidosta.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki