Tervetuloa luennolle!

To 27.9. Tervetuloa Ikäystävällisten asuinalueiden kehittämisen seminaariin 27.9.2018. Pääset seuraamaan seminaaria tästä linkistä
Seminaari on katsottavissa myös suorana nettilähetyksenä. Nettilähetyksen osoite ilmoitetaan lähempänä tilaisuuden ajankohtaa ymparisto.fi -palvelussa Ikääntyneiden asuminen

22.2.2018 Parasta elämää kotona – asumisen arkea Pohjois-Suomessa -seminaari, Oulu
Katso tästä listietoja

Ohjelma
10.00-10.10 Tervehdyssanat
Pohjois-Pohjanmaan I&O-muutosagentti Rita Oinas
10.10-10.40 Ikäihmisten asumisen tila ja kehittäminen Suomessa
Ohjelmapäällikkö Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Sari Hosionaho, Ympäristöministeriö
10.40-11.20 Yhteisöllisyys ja osallisuus ikäihmisten arkielämässä
Sosiaalityön professori Lapin yliopisto Heli Valokivi
11.30-12.30 Lounastauko (omakustanteinen)
12.30-12.50 Kaavoitus ikäihmisten asumisessa
Rovaniemen kaupunginarkkitehti Tarja Outila, Rovaniemi
12.50-13.20 Korjausneuvonta tukee kotona asumista
VTKL-korjausneuvoja Tapio Karhu, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
13.20-13.50 Ikäystävällinen yhteiskunta – Pirilä-kylän toimintamalli
peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen, Kempele
14.00-14.30 Tauko
14.30-14.50 Turvallinen kotona asuminen, kokemuksia Kainuun pilotista
Myyntipäällikkö Essi Rautiainen, Terveysoperaattori
14.50-15.20 Kotona koko elämä
Helsingin kotihoidon ylilääkäri ja hallituksen kutsuma I&O-hankkeen asiantuntija Harriet Finne-Soveri
15.20-15.30 Loppuyhteenveto
vanhuspalvelujohtaja I&O-muutosagentti Eija Tolonen, Kainuu

Ohjelman voi katsoa Akustiikassa etäyhteyden välityksellä. Tilaisuus on maksuton.

I&O-kärkihankkeessa (2016-2018) kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi.http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito Palveluja uudistetaan kahdeksassa eri kokeiluhankkeessa, jotka ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia.Jokaiseen kokeiluhankkeeseen osallistuu useita eri toimijoita, muun muassa kuntia ja järjestöjä.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
I&O-kärkihanke Pohjois-Pohjanmaalla

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä –seminaari
Keskiviikko 27.9.2017, klo 9.30 -16.00
Kongressikeskus Paasitorni, Juhlasali, Paasivuorenkatu 5A, Helsinki
Seminaarin juontajana toimii Urpo Martikainen.

VOIT SEURATA OHJELMAA TÄMÄN LINKIN KAUTTA

KYSELY LIIKKUMISEN EDISTÄMISESTÄ


Ylivieskan kaupunki on käynnistänyt hankkeen ikääntyvien ja liikuntaesteisten liikkumisen edistämiseksi. Selvitystyön tavoitteena on esittää konkreettisia toimenpiteitä itsenäisen liikkumisen edellytysten parantamiseksi etenkin keskusta-alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Työtä varten on avattu kaikille avoin kysely. Kyselyn tavoitteena on kerätä näkemyksiä liikkumiseen motivoivista keinoista sekä kartoittaa liikkumisympäristön nykytilaa ja siinä esiintyviä ongelmakohtia erityisesti ikääntyvien ja liikuntaesteisten näkökulmasta. Kyselyn lopussa on mahdollista antaa kartalle kohdistettua palautetta, jossa voi nostaa esille erilaisia ongelmapaikkoja ja kehitettäviä kohteita. Lisäksi voi antaa palautetta hyvistä ja viihtyisistä paikoista, joissa on jo nykyisellään toimivia ratkaisuja. Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan osallistua arvontaan jättämällä yhteystietonsa kyselyn lopussa.

Kysely on avoinna 31.7.2017 saakka.

Siirry kyselyyn tästä!

Ympäristöministeriön tiedote (25.4.2017)

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, jo nyt viidennes suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tarve esteettömälle asumiselle kasvaa. Lähivuosikymmeninä tarvitsemme noin miljoona esteetöntä asuntoa.

Poikkihallinnollinen, ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on vuodesta 2013 alkaen tarjonnut tietoa ikääntyneiden asumisen nykytilanteesta, tulevista tarpeista ja keinoista vastata näihin tarpeisiin. Ohjelma perustuu 18.4.2013 annettuun valtioneuvoston periaatepäätökseen.

Toivomme teidän perehtyvän oheiseen materiaaliin. Olemme koonneet siihen tietoa siitä, kuinka voimme varmistaa ikääntyneille hyvän ja laadukkaan elinympäristön myös tulevaisuudessa. Materiaalin löydätte tämän linkin takaa.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Parhain terveisin,

Raija Hynynen Sari Hosionaho
asuntoneuvos ohjelmapäällikkö

Lisätietoa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta täältä.

Ympäristöministeriön tiedote (1.4.2017)

Pyydämme ystävällisesti välittämään kunnassanne Vanhusneuvostolle:

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle


Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Vuosi 2017 on siirtymävaihevuosi. Kunta saa tilastotiedot avustuksista edelleen. On tärkeää, että ARA:n ja kuntien välillä säilyy hyvä keskusteluyhteys, jotta nähdään, mitä kehittämistarpeita uudessa järjestelmässä ilmenee.

Avustuksia haetaan verkkolomakkeella täältä.


Asuntojen korjausavustus

Avustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Tuki voidaan myöntää ympärivuotisesti asuttuun omistusasuntoon tulorajojen ja varallisuuden puitteissa ja kun hakijalla ei ole oikeutta muihin tukiin tai vakuutuksiin.

Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle kuin omistajalle, avustus voidaan myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia korjauskustannuksista, kuitenkin jopa 70 prosenttia, jos tällä vältetään välitön pysyvä kotoa muuttaminen. Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä.

Korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen

Avustusta voidaan myöntää olemassa olevan kerrostalon hissin jälkirakentamiseen ja asuinrakennuksen liikkumisesteiden poistamiseen. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä tai se on otettava ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Tuen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta ei myönnetä siltä osin kun hakijalla on oikeus saada samat kustannukset korvatuiksi esimerkiksi vakuutussopimuksen perusteella.

Apua hakemuksen tekemiseen

Avustusta voi hakea jatkuvalla haulla asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa: muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa urakoitsija löytämisessä. VTKL voi myös toimia asiamiehenä korjausavustuksen hakemisessa.Lisätietoa
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017, ympäristöministeriö
Lataa tästä ARA:n korjausavustusohjeet:
Liite 1: Asunnon korjausavustukset -ohje
Liite 2: Hissi- ja esteettömyysavustusohje
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki