Etusivu Tekniset palvelut Tontit Asuntotontit Tontin varaaminen ja luovutusmenettely

Tontin varaaminen ja -luovutusmenettely


PIENTALOTONTIT (=omakoti-, paritalo- ja rivitalotontit)


Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyy uudet myytävät tontit ja vahvistaa myyntihinnat. Tonttien luovutuksessa käytetään jatkuvaa hakumenettelyä sekä keskitettyjä hakuaikoja.

Varausmenettely keskitettynä hakuaikana:

1. Tontteja myydään kiinteällä kauppahinnalla ja tarjousten perusteella.
2. Sama hakija voi jättää sekä hakemuksen kiinteähintaisista tonteista että tarjouksen tarjousten perusteella myytävistä tonteista asettaen tontit etusijajärjestykseen.
3. Omakotitontteja voivat hakea kaikki yksityishenkilöt ja perheet omatoimista omakotirakentamista varten.
4. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useampi hakemus tai samansuuruinen tarjous, valitaan tontinsaaja arpomalla

Keskitetyn hakuajan jälkeen luovuttamatta jääneitä tontteja voi varata jatkuvalla hakumenettelyllä.

Varausmenettely jatkuvalla hakumenettelyllä:

1. Tontti varataan jättämällä kirjallinen varaushakemus tontista
2. Tontteja voi varata omatoimiset rakentajat sekä myyntiin rakentavat
3. Tontteja voi olla varattuna enintään kaksi tonttia / rakentaja
4. Tontista tehdään varauspäätös


Pientalotontin varaus- ja kaupan ehdot:

Tontin varausmaksu on 600 €, joka on maksettava kuukauden kuluessa varauspäätöksestä. Kaupan syntyessä varausmaksu on osa kauppahintaa. Jatkettu varausmaksu on 1 200 €, joka ei ole osa kauppahintaa.

Omakoti-, paritalo- ja rivitalotontin varausaika on yksi vuosi. Varaaja voi hakea varauksen jatkamista yhdellä vuodella, varausaika voi olla enintään kaksi vuotta.


Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisena. Varausmaksua ei palauteta vaan se peritään käsittely ym. varauksesta aiheutuneina kuluina.

Kauppakirja tontista on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Ellei kauppaa ole tehty tai haettu varauksen jatkamista ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi.

Kauppahinnan lisäksi peritään kauppakirjan laatimis- ja kaupanvahvistamiskulut sekä tontin lohkomiskulut voimassaolevan taksan mukaisesti.

Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta.

Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

Kauppaan liittyvät muut rajoitukset ja velvoitteet määritellään kauppakirjassa.


ASUINKERROSTALOTONTIT

Asuinkerrostalotontit luovutetaan myymällä. Tontin luovuttamisesta, luovutusehdoista ja -hinnasta neuvotellaan tonttikohtaisesti ostajan kanssa.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki