Kaupungin maanhankinta

Kaupungin maanhankinnan tärkein tehtävä on hankkia maata tulevan yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.


Riittävällä raakamaavarannolla luodaan toimintaedellytykset suunnitelmalliselle kaavoitukselle, turvataan suunnitelmallinen tonttituotanto ja yhdyskuntarakentamisen talous. Kaupunki joutuu hankkimaan maata (kadut, puistot, yleisten rakennusten tontit jne.) myös asemakaavan toteuttamiseksi asemakaavan muutostilanteissa ja silloin kun ensimmäistä asemakaava ei ole laadittu kunnan omistamille alueille.

Kuntien maanhankintaan liittyvää lainsäädäntöä on Maankäyttö- ja rakennuslaissa, Etuostolaissa sekä Lunastuslaissa.

Suurin osa yhdyskuntarakentamiseen tulevasta maasta hankitaan kuitenkin vapaaehtoisin kaupoin siten, että hinnoittelu eri aikoina syntyvien kauppojen kesken pyritään pitämään johdonmukaisena. Maanhankinta pyritään tekemään riittävän ajoissa siten, että kunnalle saataisiin turvattua riittävä maareservi tuleviin tarpeisiin.

Maapoliittinen ohjelma 2017-2021pdf, 1480 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki