Tontin lohkominen

Tontin lohkomisessa tonttijaossa osoitettu tontti muodostetaan itsenäiseksi tonttikiinteistöksi. Lohkomien tulee vireille omistajan hakemuksesta, joka tehdään kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle. Jos tonttiin sisältyy määräala, toimitus tulee vireille tällöin ilman hakemusta, kun käräjäoikeudesta on saapunut ilmoitus määräalaan myönnetystä lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle.

Toimitukseen kuuluu aina lohkomiskokous. Toimituksessa mm. määrätään tontin rajat, käsitellään kiinteistön oikeudet suhteessa muihin kiinteistöihin, laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta, jota tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen asiakirjana. Lohkomisen yhteydessä voidaan perustaa tonttien välille rasiteoikeuksia pääsääntöisesti tonttien omistajien sopimukseen perustuen mm. kulkemista, johtoja ja autopaikoitusta varten toisen tontin alueelle.

Lohkomistoimituksen laillistuttua lohkominen rekisteröidään kiinteistörekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakija omistaa lainhuudoin osoitettuna koko tontin alueen ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä.

Tontin lohkomiskustannus on pinta-alasta riippuen 900-1650 euroa.

Jos vanhan kiinteistön rajat ovat täysin samat, kuin voimassa olevan tonttijaon osoittamat tulevan tontin rajat, voidaan tällainen tontti rekisteröidä rekisterinpitäjän päätöksellä omistajan kiinteistörekisterin pitäjälle tekemän hakemuksen perusteella.

Tontin lohkomiskustannukset maksaa maanomistaja.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki