Tontin lohkominen

Tontin lohkomisessa tonttijaossa osoitettu tontti muodostetaan itsenäiseksi tonttikiinteistöksi. Lohkomien tulee vireille omistajan hakemuksesta, joka tehdään kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle. Kun tonttiin sisältyy määräala ja maanmittauslaitoksesta on saapunut ilmoitus määräalaan myönnetystä lainhuudosta kiinteistörekisterin pitäjälle, toimitus tulee automaattisesti vireille jos määräala vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaan tehdyn tonttijaon mukaista tonttia (ns. kaavatonttia).

Toimitukseen kuuluu aina lohkomiskokous. Toimituksessa mm. määrätään tontin rajat, käsitellään kiinteistön oikeudet suhteessa muihin kiinteistöihin, laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta, jota tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen asiakirjana. Lohkomisen yhteydessä voidaan perustaa tonttien välille rasiteoikeuksia pääsääntöisesti tonttien omistajien sopimukseen perustuen mm. kulkemista, johtoja ja autopaikoitusta varten toisen tontin alueelle.

Lohkomistoimituksen laillistuttua lohkominen rekisteröidään kiinteistörekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakija omistaa lainhuudoin osoitettuna koko tontin alueen ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä.

Tontin lohkomismaksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan.

Jos vanhan kiinteistön rajat ovat täysin samat kuin voimassa olevan tonttijaon osoittamat tulevan tontin rajat, voidaan tällainen tontti rekisteröidä rekisterinpitäjän päätöksellä omistajan kiinteistörekisterin pitäjälle tekemän hakemuksen perusteella.

Lohkomaton tontti on rakennuskiellossa!

Kiinteistötoimitusmaksutaksapdf, 38 kb

Yhteystiedot:
Maria Puranen
Maanmittausinsinööri
puh. 044 4294247
e-mail: maria.puranen(at)Ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki