Etusivu Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

Kaupungin työllisyyspalveluiden tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Työllisyyspalvelut tukevat asiakkaan polkua avoimille työmarkkinoille, ja toimivat työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä.

Työllisyyspalveluja ovat:

  • Myötätuuli II-hanke
  • Kuntouttava työtoiminta
  • Lisäpalkkatuki työnantajille
  • Etsivä nuorisotyö
  • Avoimet työpaikat

Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan, kaupungin eri hallintokuntien, Kallion, te-toimiston, yritysten ja muiden yksityisen sektorin toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen edistämiseksi.

Katso myös:
Jelppiverkko
: http://www.jelppiverkko.fi
Sytyke-Centre: http://www.sytyke.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki