Etusivu Työllisyyspalvelut Lisäpalkkatuki työnantajille

Lisäpalkkatuki työnantajille

  • Ylivieskan kaupungin palkka-avustus työnantajille työllistämisen tueksi

Avustuksen tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä, parantaa välityömarkkinoiden toimivuutta ja ehkäistä ja vähentää rakenteellista työttömyyttä. Avustus on osa Ylivieskan kaupungin työllisyydenhoitoa. Ylivieskan kaupunki myöntää yrityksille ja yhdistyksille avustusta niiden työllistäessä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömänä olleen henkilön.

Avustuksen suuruus on 350 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan 6 kuukauden ajan. Palkka-avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti työllisyysmäärärahojen rajoissa. Haku tapahtuu kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa kaupungin kotisivuilta ja kaupungintalon neuvonnasta. Erillisiä hakuaikoja ei ole.

Myöntämisedellytykset:

  • Avustusta voidaan maksaa yritykselle, rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle ylivieskalaisen henkilön työllistämiseen.

  • Avustusta myönnetään vain uusiin työsuhteisiin.

  • Avustusta myönnetään vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneesta työttömänä olleesta henkilöstä. Kaupunki selvittää, täyttääkö palkattu henkilö tuen myöntämisen ehdot.

  • Työllistettävälle henkilölle on maksettava kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työsuhteen on oltava vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta.

  • Avustusta myönnetään työntekijää kohden 6 kuukautta.
  • Avustus maksetaan vain palkkakustannuksiin.
  • Työnantaja laskuttaa tuen kuukausittain jälkikäteen.

Hakeminen:

Kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa kaupungin kotisivuilta ja Työllistämispalvelukeskus Toivosta. Erillisiä hakuaikoja ei ole.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Maritta Piili, puh. 044 4294 212, etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Lomakkeet:
Lisäpalkkatukihakemuspdf, 38 kb
Lisäpalkkatuki -tilityslomakepdf, 27 kbGraafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki