Myötätuuli II-hanke

Myötätuuli II-hanke on Ylivieskan kaupungin hallinnoima työllisyyshanke. Hankkeen rahoitus muodostuu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston myöntämästä työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja Ylivieskan kaupungin omarahoitusosuudesta. Hanke toimii vuosina 2016 – 2018.


Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä

  • Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat vähintään vuoden työttömänä olleet henkilöt sekä alle 30-vuotiaat työnhakijat, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai jolla on osaamisen kehittämisen ja pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarve.

Myötätuuli-hankkeeseen osallistujat tulevat pääasiassa Te-toimiston tai sosiaalitoimen ohjaamina, mutta hankkeen kohderyhmään kuuluva työtön voi myös itse ottaa yhteyttä sen työntekijöihin. Osallistujien asioissa tehdään verkostotyötä lähettävän tahon ja tarvittavien muiden tahojen kanssa. Hanke ei ole työnantaja, vaan toimii linkkinä työnhakijan ja työnantajan välillä.

Projektin asiakkaat saavat kokonaisvaltaista ja yksilöllistä ohjausta työllistymisen polulla. Asiakkaalle tehdään alkukartoitus, missä kartoitetaan asiakkaan tilanne, osaaminen, vahvuudet ja mahdolliset työllistymisen esteet. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan hänelle henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa mietitään soveltuva polku avoimille työmarkkinoille. Häntä avustetaan mm. hakemusten teossa, sähköisten palveluiden käytössä ja tarvittaviin palveluihin pääsemisessä. Asiakkaille etsitään sopivia

  • koulutuspaikkoja

Hankeen osallistujat työskentelevät yhdistyksissä, kaupungilla tai yrityksissä. Projekti etsii yhteistyökumppaneiksi alueen yrityksiä. Projekti auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja on tarvittaessa apuna työkokeilu- ja palkkatukihakemusten tekemisessä. Projekti jakaa yrityksille tietoa palkkatuki-, työkokeilu- ja oppisopimusmahdollisuuksista. Jos yrityksessäsi on työtä tarjolla, ota yhteys projektin työntekijöihin.

Projektipäällikkö Mervi Mäkihonka
puh. 044 4294 205
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Sosiaaliohjaaja Sanna Nissilä
puh. 044 4294 219
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Työnohjaaja Janne Palonen
puh. 040 6503 422
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki