Etusivu Työllisyyspalvelut Myötätuuli II-hanke

Myötätuuli II-hanke

Myötätuuli II-hanke on Ylivieskan kaupungin hallinnoima työllisyyshanke. Hakkeen rahoitus muodostuu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston myöntämästä työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja kaupungin omarahoitusosuudesta. Hanke toimii vuosina 2016–2019.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat vähintään vuoden työttömänä olleet henkilöt ja alle 30-vuotiaat työnhakijat, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai jolla on osaamisen kehittämisen ja pitkäaikaisen tuen tarve.

Ohjautuminen hankkeeseen ja yhteistyö

Myötätuuli II – hankkeeseen ohjaudutaan pääsääntöisesti TE-toimiston kautta mutta asiakkaita ohjautuu hankkeelle myös yhteistyötahojen kautta sekä itsenäisesti hankkeen työntekijöihin yhteyttä ottamalla. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, PPKY Kallion sosiaalipalveluiden, oppilaitosten ja muiden alueen työllisyystoimijoiden kanssa.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen asiakkaat saavat kokonaisvaltaista ja yksilöllistä ohjausta työllistymisen polulla. Asiakkaalle tehdään palvelutarveselvitys, missä kartoitetaan asiakkaan tämänhetkinen tilanne, osaaminen, vahvuudet ja mahdolliset työllistymisen esteet. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan hänelle henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa mietitään soveltuvaa polkua avoimille työmarkkinoille tai tarkoituksen mukaisiin palveluihin. Muita palveluita ovat esimerkiksi työkyvyn arvioinnit, eläkeselvittelyt, kuntouttava työtoiminta, velkaneuvonta tai terveyden- tai sosiaalihuollon palvelut.

Olemme apuna etsimässä hankkeen asiakkaille työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä tai opiskelupaikkoja. Autamme asiakkaitamme myös hakemusten teossa, sähköisten palveluiden käytössä ja teemme työnantajakäyntejä.

Hanke myös ostaa asiakkailleen lyhytkestoisia koulutuksia, jotka edistävät avoimille työmarkkinoille pääsyä. Olemme hankkineet esimerkiksi työturvallisuuskoulutuksia, hygieniapassi- ja ensiapukoulutuksia. Olemme järjestäneet myös koulutuksen, jossa sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää työnhaussa.

Hanke etsii yhteistyökumppaneiksi alueen yrityksiä. Autamme yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja olemme apuna tarvittaessa työkokoilu- ja palkkatukihakemusten tekemisessä. Jos yrityksessäsi on töitä tarjolla, ota yhteys hankkeen henkilökuntaan.


Yhteystiedot:

Mervi Mäkihonka
projektipäällikkö
puh. 044 4294 205
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Sanna Nissilä
sosiaaliohjaaja
puh. 044 4294 219
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki