Etusivu Työllisyyspalvelut Työllisyystoimikunta

Työllisyystoimikunta

29.1.2018 kaupunginhallitus on nimennyt Ylivieskan kaupungin työllisyystoimikunnan. Työllisyystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • koordinoida kaupungin työllistämistoimenpiteitä
 • avustaa kaupungin työllisyysohjelman tekemisessä
 • antaa pyydettäessä lausuntoja kaupunginhallitukselle työllisyyden hoitoon ja toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • kutsuu ja kuulee asiantuntijoita työllisyyteen liittyvissä asioissa
 • toimii yhteistyöfoorumina työllistämistä edistävien yhteistyötahojen kanssa.

Työllisyystoimikunnan jäseninä toimivat edustajat

 • kaupunginhallituksesta
 • työllisyyspalveluista
 • Kelasta
 • PPKY Kallion aikuissosiaalityöstä
 • TE-toimistosta
 • Sytykkeeltä
 • hallintojohtaja

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Samuli Kärkinen ja sihteerinä Keijo Pesonen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki